30-Juli-2021

Solrød Solisterne
Husk kaffe og generalforsamling onsdag den 4 august, se efter følgende.
Til medlemmer af foreningen.
Herved indkaldes til den aflydste generalforsamling den 25 november der nu afholdes 4 august Kl.14,00
Sted: Aktivitets og frillighedscentret, salen Solrød Centret 85 Solrød Strand Dagsorden. Velkomst.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, og fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelse, på valg er Børge Andersen og Jette Aarup
7. Valg af 1 suppleant, på valg er Helle Hansen.
8. Valg af Revisor Mogens Brædder
. Eventuelt.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage inde generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til de officielle Covid 19 regler, hvilke betyder, at generalforsamlingen kan blive udskudt. Med venlig hilsen Henning

24-Juni-2021
30-Juni-2021

Rettelser

Husk på nogle ture vil der være begrænset pladser

Husk også man må ikke tilmelde sig til arrangementer før det forrige er afholdt afholdt.

Møder og ture i 2021
7 juli 14,00 - 16,00 Kaffemøde og hygge Pris 20,00

4 august 14,00 - 16,00 Kaffemøde og der afholdes Generalforsamling for 2020 Solrød Solisterne
som der blev udskudt af kendte årsager, indkaldelsen er den i har modtaget tidligere, der bliver ikke udsendt en ny Pris 0,00

24 august Skal vi se på rovfugle på Falkoner ved Fredensborg. se hvordan de jager. opleve et historisk vingesus. Vi slutter af med frokost. på nærliggende golfklub Der køres i egne biler .Pris 130,00 Plus kørsel til Falkonergården Davidsvænge 11 3480 Fredensborg Pris 50, betales i bilen.

Tilmelding senest 4 august

1 september 14,00 - 16,00 Kaffemøde og hygge. Pris20,00

9 september kl. 10,15 afgang fra Aktivitetscentret, med bus turen går ud til Bakken med rundvisning af den kendte Teltholder Jørn Sigurdsen. efter vi har set og hørt om bakken. Kl.13,00 er der frokost i bondestuen hvor vi mødes ude for , så vi kan gå ind samlet. Der er klasisk frokostbuffet , altid mindst 20 retter, så der er til den sultne og den kræsne. der en 1 stk øl - vand eller vin og en snaps med og derefter kaffe med 1 baileys
Retur til Solrød Kl.15,30 samme sted hvor vi bliver af. Hvis der er nogle der ikke møder op til aftalt tid, forventer vi det er fordi i vil blive lidt længere og selv sørge for hjem transport
Pris 200,00 Tilmelding senest 1 september

6 oktober 14,00 - 16,00 kaffemøde og hygge Pris 20,00

21 oktober afgang fra Aktkvitetscentret Kl. 10,45 præsis bussen venter ikke vi kører til til Helsingør hvor vi besøger Naverhulen som er for berejste håndværker der rejste ud i verden hvor de arbejde for kost og logi. Der vil være foredrag og rundvisning. der vil blive serveret navergryde og 1 øl / vand og kaffe og kage kaffe Pris170,00
Tilmelding senest 6 oktober

3 november 14,00 - 16,00 Gløgg efter egen opskrift og æbleskiver Pris 30,00

17 november 14,00 . 16,00 Afholdelse af ordinær generalforsamling 2021 indkaldelse senere.

1december 14,00 . 17,00 Julefrokost som leveres af Jersie Forsamlingshus
Jeg ved godt der mangler nogle priser dem skal i nok få.

Næste 1/2 år i 2022 vil alle møder blive afholdt den første onsdag i hver mdr. På bestyrelsens vegne Henning

ETUR

 

 

Solrød 15. februar 2021

Kære Solister

Hvor er i dog savnet, det er en kold kold tid vi lever i for tiden, men vejrguderne lover det bliver varmere og lysere, så kan vi jo glæde os til det. 

Jeg håber i har undgået coronaen og sygdomme.

Hvornår vi kan mødes igen er der hvis ingen der tør spå om på nuværende tidspunkt.

Men vi må håbe at vi snart kan blive vaccineret, så vi kan blive kampklare igen. 

Jeg har læst der er sendt invitationer ud til vaccinationer til Solrødborger over 85 år, Så hold øje med jeres eBoks. 

Der er flere af jer der har spurgt, hvornår i skal betale kontingent, det syntes jeg i skal vente med til vi afholdt generalforsamling hvor vi jo kan aftale hvad vi gør og hvorledes.

Varme hilsner til jer alle.

På Bestyrelsens vegne 

Henning

P.S.

Sidste nye oplysninger om vaccinationer fra Sundhedsstyrelsen:

Personer på 65 år og derover, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem - færdigvaccineret i uge 10.  = 8. til 12.marts

Personer på 85 år og deover - færdigvaccineret i uge 11. = 15. til 19. marts

Personer på 80-84 år - første vaccinationer i uge 8. færdigvaccineret i uge 16. = 19. til 23. april

Personer på 75-79 år - første vaccinationer i uge 11, færdigvaccineret i uge 17.= 26.til 29. april

Personer på 65-74 år - første vaccinationer i uge 14, færdigvaccineret i uge 19.= 10. til 14. maj

 

-----------------0-----------------

 

 
   

                                                                                                Solrød 11 - 11 . 2020

ALT AFLYST RESTEN ÅRET 2020

 

Kære Solister

Ja så er jeg her igen med dårligt nyt, Bestyrelsen har af flere årsager besluttet at aflyse alle arrangementer resten af året, det er jo Corona der er skyld i alt dårligt for tiden.

Restriktioner er skyld i vi ikke kan bruge lokalet i Aktivitets centret som vi var blevet lover. derudover er det spørgsmål om det er forsvarligt at vi samles på nuværende tidspunkt, der er jo trods alt nogle af os der har den alder, hvor de kloge siger vi er i risikogruppen.

Jeg håber vi kan mødes igen, den 6. januar til kaffe og hygge, og så planlægge hvad vi skal i fremtiden.

Når vi nu ikke har holdt generalforsamling, og planlagt hvad kontingentet skal være for kommende år, må jeg bede jer om ikke indbetale noget før vi har aftalt det.

Følg os på hjemmesiden www.solrod-solisterne der skriver vi når der er nyt.

Pas nu godt på jer selv og hinanden

Kærlig hilsen Henning

 

                                                                                   

Solrød 27 - 10 - 2020

Kære Solister

Ja så kom der nye restriktioner endnu en gang, og det bliver nok ikke de sidste, det betyder vi desværre må aflyse mødet den 5. november hvor vi skulle have gløgg og æbleskiver m.m.

Hvad der sker med de andre møder kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

 Men vi håber vi kan afholde Generalforsamlingen selv om det bliver på andre præmisser, men mere herom senere.

Julefrokosten tør vi slet ikke tænke på

Følg med på hjemmesiden www.solrød-solisterne der skriver nå der nyt.

Med stor beklagelse, de bedste hilsner

Henning

 

27. september 2020

Kære Solister 

Det er med stor beklagelse, jeg skriver til jer om endnu en aflysning af et af vore arrangementer, nemlig kaffe og hygge møde den 7 oktober.

Efter de sidste nye restriktioner, må vi ikke være mere end 50 personer, i samme lokale og vi er jo altid flere.

Hvordan det vil gå resten af året, ved vi ikke endnu, nuværende regler gælder til og med den 18 oktober.

Så snart vi ved noget vil vi orientere jer.

 

På bestyrelsens vegne, varme hilsener til jer alle.

Henning

 

------------------------------0------------------------------

 

18. september 2020

Kære Solister

Det er med stor beklagelse vi i bestyrelsen har besluttet at aflyse turene til:

National Museet den 24 september

 Willumsens Museum den 27 oktober 

Årsagen er jo som i nok har gættet Covid - 19 som jo spøger alle steder ikke mindst i København hvor vi skal have mundbind på i tog - busser og på restaurant, nogle steder bliver vi kun lukket ind 10 - 12 stk. med 1/2 times afstand. 

Endnu en gang beklager vi alle disse aflysninger, men vi mener ikke vi kan forsvare at arrangere disse ture.

Alle der har betalt, vil selvfølgelig få pengene tilbage evt. den 7 oktober, hvor vi stadig kan samles til kaffe og hygge i Aktivitets centret, Her vil vi også udlevere indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Vi kan stadig samles i Aktivitetscentret den:

Torsdag 5 november kl.14,00 Til Gløgg, Æbleskiver, Musik og sang. 

 Onsdag 25 november kl. 14,00 Generalforsamling 

 Onsdag 2 december KL. 14,00 julefrokost husk tilmelding senest 25 november, men meget gerne før

 

Med håbet om alle har det godt.

På bestyrelsens vegne

Henning

 PS. Efter jeg skrev dette, har der været afholdt pressemøde om Corona situationen så hvad der sker efter 4 oktober ved vi jo ikke, men vi følger med i hvad der sker. Indtil videre afholder vi de arrangementer i Aktivitets centret som aftalt.

 

 

------------------------------0------------------------------

 

10. august 2020

Kære Solister

Her lidt om turen til Bøgeskoven. Det er jo således at vi køre i egne biler, hvis vi skulle køre i bus ville det kræve 2 busser, det er noget med afstand i bussen. 

Af hensyn til hinanden skal ALLE bære mundbind i bilerne når vi kører, hvis i ikke medbringer mundbind så vil i få udleveret 1 stk ved afgang fra Aktivitets centret  som også skal bruges ved hjemkørsel. Vi har også sprit med kun til hænderne, ikke til at drikke.

Og jeg må bede ALLE om at møde op ved Aktivitets også dem der siger de kører selv, da jeg med min fremskredent alder ikke kan finde ud af hvem der er med.

Vi glæder os meget til vi ses, håber i kan holde varmen til denne tid.

På bestyrelsens vegne

Henning

 

------------------------------0------------------------------

24.juli 2020

Så skal vi ses igen😀😎

Kære Solister

Efter en trist tid ser det ud til at der er lys forude.

Der begynder at blive åbnet op for arrangementer i sommerlandet.

Derfor har bestyrelsen besluttet at arrangerer en tur til Bøgeskoven på Stevns.

(Bøgeskoven er kendt for at overholde alle regler angående corona).

 Turen bliver onsdag den 19. august. Læs mere om det i AKTIVITSKALENDEREN

Vi kan ikke bruge Aktivitetscentret endnu, vi må ikke være mere end 41 personer samlet på en gang, og der er ikke mulighed for at vi kan bruge køkkenet, og dermed ingen kaffe.

Vi håber næste møde på Aktivitetscentret kan gennemføres 2 - 9 - 2020 kl. 14,00 så hold øje med hjemme siden.

Kærlig hilsen

Henning 

------------------------------0------------------------------

 

Corona nyt den 12. juni 2020

 

Kære Solister

Jeg skriver til jer da det nu er meldt ud at Aktivitetscenteret er for aktiviteter,

Men det gælder IKKE for os Solister, da der kun må være 41 personer i det lokale vi bruger, der er så mange restriktioner at det er håbløst for os at overholde dem, samt at køkkenet er låst af indtil videre.

Vi i Bestyrelsen har besluttet at vente med at mødes til der bliver helt åben til alt.

Det er trods alt Bestyrelsens ansvar at alle regler bliver overholdt, det skulle nødigt gå som på poppen, selv om jeg ikke tror det er der så mange af Solisterne kommer.

Jeg lover jer lige så snart vi kan mødes igen indkalder jeg jer.

Hvis i er enige eller uenige må i meget gerne kommenterer det så vi kender jeres menig.

Kan i have det godt til vi forhåbentlig snart ses igen.

Med varm sommer hilsen

Henning

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Solrød Solisterne

Solrød Solisterne
Møder og ture i 2021
7 juli 14,00 - 16,00 Kaffemøde og hygge Pris 20,00
4 august 14,00 - 16,00 Kaffemøde og der afholdes Generalforsamling for 2020 som d