Torsdag den 7. november

Gløgg og æbleskiver - og måske lidt musik.

- og det er joi Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85

kl. 14 -16:30

Pris kr.: 50,-

 

                              ------------------------------0------------------------------

Onsdag den 20. november.

Generalforsamling.

Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85

kl. 14 - ??

 

Solrød Strand 02-10-2019

 

Til medlemmer af foreningen.

Herved indkaldes til generalforsamling den 20 november Kl.14,00

Sted: Aktivitets og frivilligcentret, salen Solrød Centret 85 Solrød Strand

 

Dagsorden:

Velkomst.

1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af buget for kommende år, og fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelse, på valg er Henning Rasmussen og Laila Lykke Dahl.

7. Valg af 1 suppleant, på valg er Jens Birger Larsen.

8. Valg af Revisorsuppleant, på valg er Kirsten Jensen.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dag inde generalforsamlingen.

 

Med venlig Hilsen

Henning